KOMMUNİZMİN ÖRTÜLÜ DİN DÜŞMƏNLİYİ

komunizm_r2_c1

Kommunizmin din düşmənliyini araşdırarkən bəzi kommunistlərin göstərdiyi “mülayim” siyasətin əsl məqsədini də bilmək lazımdır. Həqiqətən də dünyada marksist cərəyanlar iqtidarda olmadıqları müddətdə din əleyhinə sərt və təcavüzkar siyasət yürütməzlər. Hətta bəzən kommunistlərin ağızından dinə və dindarlara qarşı şirin sözlər də eşitmək mümkündür. Bəs onda belə “mülayim” üslub göstərməkdə məqsəd nədir?

“KOMMUNİZMİN ÖRTÜLÜ DİN DÜŞMƏNLİYİ” yazısını okumaya devam et

Reklamlar

KOMMUNİZM GİZLƏNİB…

marx_lenin_hitlerKommunizm 20-ci əsrə damğasını vurmuş ideologiyadır. Amma bu damğa yalnız zülm, qan və gözyaşlarıyla doludur. Hesablamalara görə yalnız bu ideologiya səbəbiylə 20-ci əsr boyunca 120 milyon insan öldürülmüşdür. Bunlar, bir döyüş əsnasında cəbhədə ölən əsgərlər deyil, kommunist dövlətlərin öz xalqlarından öldürdükləri vətəndaşlardır. 100 milyon kişi, qadın, yaşlı, körpə, yalnız “kommunizm” deyilən bu soyuq, sərt və vəhşi ideologiya səbəbiylə həyatını itirmişdir. Bundan əlavə kommunist rejimlər tərəfindən konstitusional hüquq və azadlıqlarından məhrum edilən, sürgün edilən, sistemli olaraq qıtlıqla üz-üzə gətirilən, həbs edilen, fəhlə düşərgələrində kölə kimi istifadə edilən on milyonlarla insan vardır. Milyonlarla insan da kommunist partizan qrupların, terror təşkilatlarının gülləsinə hədəf olmuş və ya hədəf olmaq qorxusu altında yaşamışdır.
Bəs bu ideologiyanın mənşəyi nədir? Necə olmuşdur ki, bu qədər qanlı və mərhəmətsiz dünya görüşü dünyanın həryerində tərəfdar tapmış, inqilablarla iqtidara gəlmiş, milyonlara insanı arxasınca aparmışdır? Kommunizm haradan doğulmuş, necə böyümüş və necə sona çatmışdır? Həqiqətən sona çatıb, yoxsa hələ dünyanı və ölkəmizi təhdid edir?   

“KOMMUNİZM GİZLƏNİB…” yazısını okumaya devam et

KOMMUNİST TORPAQLARDA BİR İSLAM CƏMİYYƏTİ: ŞƏRQİ TÜRKİSTAN

3165_Komunist_topraklarda_bir_islam_toplumu_Dogu_TurkistanKOMMUNİST ÇİN ŞƏRQİ TÜRKİSTANA ZÜLM EDİR

 

Çinin qərbində yerləşən Şərqi Türkistan təxminən iki əsrdir işğal altındadır və xüsusilə də son əlli ildə kommunist Çin rəhbərliyinin zalım rejimi altında əzilir. Şərqi Türkistan müsəlmanlarının gözlədikləri kömək isə dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan vicdanlı insanlar üçün olduqca asandır: Bu kommunist zülmün bitməsi üçün fikri mübarizə aparılması və baş verən zülmün bütün dünyaya eşitdirilməsi üçün səy göstərilməsidir…

 

Çin 20-ci əsrə İngiltərə, Fransa, Almaniya, Yaponiya və Rusiya kimi ölkələrin təzyiqləri altında, əzilmiş və darmadağın olmuş bir imperiyanın qalıqları ilə girdi. İmperiya dağıldıqdan sonra illərlə mərkəzi hökümət qurulmadı. Ancaq 1949-cu ildə iqtidara gələn Kommunist Partiyası ilə birlikdə Çin qısa zamanda böyük qorxu rejiminə çevrildi. Bu çevriliş nəticəsində milyonlarla insan həyatını itirdi. Hakimiyyəti ancaq şiddətlə mühafizə edən və kommunizmin bəlkə də ən insafsız və ən vəhşi üzünü göstərən Çin Kommunist Partiyası bütün Çin xalqı üçün bir növ həyat və düşüncə tərzi təyin etdi. Bu dövr boyu kommunist iqtidarın qaydalarına əməl etməyənlər isə insafsızlıqla qətl edildi.

 

 

Kommunist Çinin Şərqi Türkistana düşmənliyi “KOMMUNİST TORPAQLARDA BİR İSLAM CƏMİYYƏTİ: ŞƏRQİ TÜRKİSTAN” yazısını okumaya devam et

Təkamül nəzəriyyəsinin məktəb terror aktlarında rolu

Son illərdə Avropa və ABŞ məktəblərində baş verən silahlı terror hadisələrində çoxlu sayda şagird qətlə yetirilmişdir. KİV çox vaxt bu qırğınları depressiv və ya sosiopat davranışlı (anti-sosial şəxsiyyət pozuntusu) olan insanların əməli kimi tanıdıb. Ancaq diqqətlə təhlil etdikdə bu qırğınların ardında başqa amil də nəzərə çarpır: həyatın güclü ilə zəifin mübarizəsi olduğunu iddia edən təkamül nəzəriyyəsi.

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kolorado ştatında Kolumbayn liseyinin sonuncu sinif şagirdləri Erik Harris və Dilan Kliboldun 20 aprel 1999-cu ildə birlikdə məktəbdə etdikləri silahlı hücumda 13 nəfəri qətlə yetirmiş və daha sonra intihar etmişdilər. Bir qəzet verdiyi xəbərdə “Kolumbayn Liseyinə hücum edərək 13 yoldaşını qətlə yetirən Erik Harris və Dilan Kliboldun Darvinin təbii seçmə nəzəriyyəsindən təsirləndiyi məlum olub” cümləsi ilə bu terrorun səbəbini açıqlamışdı.

Erik Harris hücum zamanı bu zorakılıq hərəkətinin mənbəyini “Təkamül nəzəriyyəsinin məktəb terror aktlarında rolu” yazısını okumaya devam et

Dinsizliyin qaranlıq tarixi: Faşizm və Kommunizm

deccalkomitesi(2)Faşizm və Kommunizm son yüzillikdə dünyaya müharibə, qarşıdurma, qırğın və zülm gətirdi. Dinsizliyin bu qaranlıq tarixini bilirsinizmi?

Bunları bilirsinizmi? “Dinsizliyin qaranlıq tarixi: Faşizm və Kommunizm” yazısını okumaya devam et

STALİNİN KOLLEKTİVLƏŞMƏ VƏHŞİLİYİ

stalinvahsiligi(1)

Stalin kollektivləşmə siyasətinə 1929-cu ildəbaşlamışdı. Bu siyasətə görə torpaq üzərindəki bütün xüsusi mülkiyyət aradanqaldırılacaq, hər kəndlidövlətə müəyyənkvotavermək məcburiyyətində qalacaq və öz məhsulunu sata bilməyəcəkdi. Təyin olunankvota çox yüksəkdi və kəndlilər bunu ödəməküçün əllərindəki hər şeyi verməliydilər. 1920-ci ildə Leninin bünövrəsini qoyduğubu zülm təkrar edilirdi.

 

 

 

Stalin kollektivləşməni həyata keçirmək üçün ən vəhşimetodların tətbiq olunmasını əmr edirdi. Müqavimət göstərənlər öldürülür, Sibirəsürgün olunur (yəni uzun müddətə öldürüldü) və ya qıtlığa məruz qoyulurdu (yəni yavaş yavaş öldürüldü).

 

 

 

Kollektivləşməyə və ya ümumiyyətlə kommunizmə qarşımüqavimət göstərən “kulaklar”a (zəngin torpaq sahipləri) qarşı bütün ölkədə sanki ov elan edilmişdi. Bu siyasət, Kommunizmin Qara Kitabı”nda belə izah edilir: “STALİNİN KOLLEKTİVLƏŞMƏ VƏHŞİLİYİ” yazısını okumaya devam et

Kommunizm nə üçün bəşəriyyət üçün böyük təhlükədir ?

Dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də bəzi insanlar başlarına gələcək şeyləri dərk etmədən kommunizm adlı təhlükənin müasir dövrdə olmadığını deyərək yanılırlar. Kommunizmin XX əsrin fəlakəti olduğunu, o dövrdə hakim olub süqut etdiyini və artıq bu təhlükənin keçdiyini zənn edirlər. Bu fikrə o qədər inanıblar ki, nə başlarına gələcək təhlükədən xəbərdardırlar, nə də buna qarşı tədbir görürlər. Əksinə, “Kommunizm təhlükəsi yoxdur”, – deyərək həm ətrafdakı insanları laqeydliyə sürükləyir, həm də özləri bu bəlanın içinə düşürlər. Bu yanaşma tərzi ilə kommunist ideologiyanın asanlıqla güclənməsinə, kök salaraq yayılmasına imkan verirlər. Çünki insanlar: “Artıq kommunist təhlükə yoxdur”, – deyərək rahatladıqda və bu bəlaya qarşı heç bir tədbir almadıqda kommunizm güclənib yayılır.

kommunizm

“Kommunizm təhlükəsi XX əsrdə sona çatıb” deyənlər “Kommunizm nə üçün bəşəriyyət üçün böyük təhlükədir ?” yazısını okumaya devam et

ŞƏRQİ TÜRKİSTANDAKI ÇİN ZÜLMÜ GÖRMƏMƏZLİYƏ VURULMAMALIDIR

20-ci əsrdə dünyanın hər tərəfində müharibələr, daxili çaxnaşmalar, terror qırğınları bəşəriyyətə dəhşət saçdı. Dünya tarixində müharibələrdə ilk dəfə bu qədər çox sivil insan öldürüldü. Demək olar ki, bütün qitələrnin bir və ya bir neçə yerində zülm və xaos mühiti meydana gəldi. Dünyanı bu cür qana boyayan, insanlara hər cür zülmü yaşadan səbəb isə, 19-cu əsrin primitiv elmi metodlara sahib olan beyinlərinin ortaya qoyduğu ideologiyalar idi.

Dünyaya dəhşət saçan ideologiyaların başında kommunizm gəlirdi. Karl Marx və Friedrich Engels adlı iki Almaniyalının “ŞƏRQİ TÜRKİSTANDAKI ÇİN ZÜLMÜ GÖRMƏMƏZLİYƏ VURULMAMALIDIR” yazısını okumaya devam et

KOMMUNİST SÜRGÜNLƏR VƏ ƏMƏK DÜŞƏRGƏLƏRİ

komunistStalin kommunizmə müqavimət göstərən ukraynalıları qıtlıqla öldürməklə yanaşı,bir çox digər xalqları da sürgünə göndərərək qətl etdi. “Sürgün” adı altında görülən bu işlər milyonlarla insanın həyatına son qoyurdu. Başda Krım Türkləri olmaqla Sovet İttifaqı daxilindəki bir çox azlıq bir gecədə evlərindən silahlı basqınla qovulur və minlərlə kilometr uzaqlardakı ölüm tarlalarına göndərildilər. Təkcə yolda ölənlərin sayı yüz minləri keçirdi.

Bir kommunist partiya üzvünün bu sürgünlər haqqında qələmə aldığı aşağıdakı qeydləri sürgünün Sovet dilində “kütləvi cinayət” “KOMMUNİST SÜRGÜNLƏR VƏ ƏMƏK DÜŞƏRGƏLƏRİ” yazısını okumaya devam et

QITLIĞIN STALİN FORMASI

kitlik_stalinStalin eynilə Lenin kimi kollektivləşmədən cəmiyyətə qarşı silah olaraq istifadə etmək istəyirdi. İstənilən bölgədən istədiyi qədər taxıl yığa bilər və beləliklə istədiyi bölgədəki insanları aclıqdan öldürə bilərdi. Stalin məhz belə edirdi. Kommunist rejimə qarşı müqavimət göstərən Ukrayna da hədəfə çevrilmişdi. Beləliklə, tarixin ən böyük “insan qıtlığı” bu bölgədə yaşandı və 6 (altı) milyon insan aclıqdan öldü.

Hadisələrin inkişafı maraqlı idi. “QITLIĞIN STALİN FORMASI” yazısını okumaya devam et